اعلانات ویژه

#قابل توجه شرکت های دارو سازی ….!
یکی از مرجع های طبی برای اقلام که تصویر های شانرا در پست میبینید و تولید کشور هندوستان میباشد نرخ عمده ضروت دارند شرکت های دارو سازی که حاظر به نرخ دهی به مرجع مذکور باشند لطف نموده نرخ واجبی خویش را به ایمل آدرس فروشات دات کام ارسال نمایند.
ودرصورت برنده شدن طی 3 روز کاری اقلام نرخ داده شده را تسلیم دهی بتوانند.
info@froshat.com

فروشات دات کام

مرجع استخدام کننده فروشات دات کام

کارمندان بخش تخنیکی سیار

تعداد در هر بخش  5

شکل کار سیار بوده

تنها در شهر کابل

معاش به اساس قرار داد کارکرده گی بعد از تکمیل نمودن مبلغ تعین شده در ماه مبلغ  12000 افغانی الی 15000افغانی  پرداخت میگردد

و اشخاص که خواهان پرداخت فیصدی از مجموع قرار داد باشند نیز امکان پذیراست

تاریخ ختم اعلان 10/4/1397

فروشات دات کام جهت تکمیل نمودن تیم تخنیک سیار خود برای پیشبرد امورات یومیه قرار داد ها به تعداد از کارمندان تخنیکی به شکل آنلاین و یا سیار ضرورت دارد

تکنینش برق که با سیستم های جدید لین دوانی تعمیرات نیز بلدیت داشته باشد

انجنیر لوازم الکترونکی از قبیل تلویزیون،-سی دی – دی وی دی -کاسه های ماهواره-ریسیور

آی تی که به سیستم کیبلنگ نیتورک بلدیت داشته باشد

نلداون

ایرکندیشن کار

رنگمالی

نجار

صفاکار

مستری موتر

تحصیلات و مهارت ها

بخش انجنیری و آی تی  باید سند 14 را با خود داشته باشند و مهارت های دیگر در مورد لازمی میباشد

کورس های کوتاه مدت در زمینه کمک کرده میتواند

طریق ارتباط با ما

اشخاص که مهارت های ذیل را داشته باشند  و میخواهند ثبت و راجستر دیتابیس ما شوند  خلص سوانح خویش را به ایمیل فروشات دات کام  ارسال نمایند یا از طریق صفحه فیس بوک فروشات دات کام همراه با ما به تماس شوند برای معلومات بیشتر به شماره تماس فروشات دات کام تماس بگیرید

ایمل آدرس

info@froshat.com

شماره تماس

۰۷۸۰۷۸۶۸۵۷

 

 

ترتیب وخانه پري انواع بیلانس های مالیاتی

0799002479/0777002479/0783386806/0700280966

Www.oechco.com

حالا شما میتوانید بصورآن لاین ورایگان تبلیغات تجاری و کاریابی  خویش را برای ما جهت نشرآن به ویب سایت فروشات دات کام ارسال کنید…. …

حالا شما میتوانید بصورآن لاین ورایگان تبلیغات تجاری و کاریابی  خویش را برای ما جهت نشرآن به ویب سایت فروشات دات کام ارسال کنید…. …

حالا شما میتوانید بصورآن لاین ورایگان تبلیغات تجاری و کاریابی  خویش را برای ما جهت نشرآن به ویب سایت فروشات دات کام ارسال کنید…. …

حالا شما میتوانید بصورآن لاین ورایگان تبلیغات تجاری و کاریابی  خویش را برای ما جهت نشرآن به ویب سایت فروشات دات کام ارسال کنید….

صنف جدید و کاملا رایگان کودیگنایتر


شركت پست بين المللي تي ان تي


فروشات دات كام يعني چي؟


5000

ضرورت به صفا كار


MOUJRODAT LTD(Marketing Officer (Visitor) آفسر بازاریاب زن)


Logistics Specialist (Tetra Tech – JSSP)


Kabul Taj Hotel(Chef)


Kabul Taj Hotel(General Manager)


برای خریداری ادویه جات نرخ عمده ضرورت است


تیم تخنیکی سیار(فروشات دات کام)صفحه 1 از 612345...بعدی »
اعلانات ویژه

#قابل توجه شرکت های دارو سازی ….!
یکی از مرجع های طبی برای اقلام که تصویر های شانرا در پست میبینید و تولید کشور هندوستان میباشد نرخ عمده ضروت دارند شرکت های دارو سازی که حاظر به نرخ دهی به مرجع مذکور باشند لطف نموده نرخ واجبی خویش را به ایمل آدرس فروشات دات کام ارسال نمایند.
ودرصورت برنده شدن طی 3 روز کاری اقلام نرخ داده شده را تسلیم دهی بتوانند.
info@froshat.com

فروشات دات کام

مرجع استخدام کننده فروشات دات کام

کارمندان بخش تخنیکی سیار

تعداد در هر بخش  5

شکل کار سیار بوده

تنها در شهر کابل

معاش به اساس قرار داد کارکرده گی بعد از تکمیل نمودن مبلغ تعین شده در ماه مبلغ  12000 افغانی الی 15000افغانی  پرداخت میگردد

و اشخاص که خواهان پرداخت فیصدی از مجموع قرار داد باشند نیز امکان پذیراست

تاریخ ختم اعلان 10/4/1397

فروشات دات کام جهت تکمیل نمودن تیم تخنیک سیار خود برای پیشبرد امورات یومیه قرار داد ها به تعداد از کارمندان تخنیکی به شکل آنلاین و یا سیار ضرورت دارد

تکنینش برق که با سیستم های جدید لین دوانی تعمیرات نیز بلدیت داشته باشد

انجنیر لوازم الکترونکی از قبیل تلویزیون،-سی دی – دی وی دی -کاسه های ماهواره-ریسیور

آی تی که به سیستم کیبلنگ نیتورک بلدیت داشته باشد

نلداون

ایرکندیشن کار

رنگمالی

نجار

صفاکار

مستری موتر

تحصیلات و مهارت ها

بخش انجنیری و آی تی  باید سند 14 را با خود داشته باشند و مهارت های دیگر در مورد لازمی میباشد

کورس های کوتاه مدت در زمینه کمک کرده میتواند

طریق ارتباط با ما

اشخاص که مهارت های ذیل را داشته باشند  و میخواهند ثبت و راجستر دیتابیس ما شوند  خلص سوانح خویش را به ایمیل فروشات دات کام  ارسال نمایند یا از طریق صفحه فیس بوک فروشات دات کام همراه با ما به تماس شوند برای معلومات بیشتر به شماره تماس فروشات دات کام تماس بگیرید

ایمل آدرس

info@froshat.com

شماره تماس

۰۷۸۰۷۸۶۸۵۷

 

 

ترتیب وخانه پري انواع بیلانس های مالیاتی

0799002479/0777002479/0783386806/0700280966

Www.oechco.com

حالا شما میتوانید بصورآن لاین ورایگان تبلیغات تجاری و کاریابی  خویش را برای ما جهت نشرآن به ویب سایت فروشات دات کام ارسال کنید…. …

حالا شما میتوانید بصورآن لاین ورایگان تبلیغات تجاری و کاریابی  خویش را برای ما جهت نشرآن به ویب سایت فروشات دات کام ارسال کنید…. …

حالا شما میتوانید بصورآن لاین ورایگان تبلیغات تجاری و کاریابی  خویش را برای ما جهت نشرآن به ویب سایت فروشات دات کام ارسال کنید…. …

حالا شما میتوانید بصورآن لاین ورایگان تبلیغات تجاری و کاریابی  خویش را برای ما جهت نشرآن به ویب سایت فروشات دات کام ارسال کنید….

صنف جدید و کاملا رایگان کودیگنایتر