بازاریاب/مارکیتر

31 May 2018

بازاریاب/مارکیتر
شماره تماس
تاریخ نهایی 6/10/2018
موقعیت فروشات دات کام
توضیحات:

مرجع استخدام کننده

فروشات دات کام

فروشات دات کام یکی از برنامه های شرکت بازاریابی ASCC بوده که ثبت راجستر وزارت محترم تجارت و صنایع افغانستان میباشد که بازدید کننده گان میتوانند تبلیغات شخصی و یا تجاری خویش را بطور مجانی خودشان به نشر برسانندوهمچنان برای تبلیغات شرکت های خصوصی ، پوهنتون ها، شفاخانه ها،بانک ها فروشگاه ها و دیگر بخش های تجارتی که با ما به تماس میشوند مادر ویب سایت خود در قسمت های مشخص که قبلا برای شان ترتیب و دیزاین گردیده  به نشر میسپاریم

لایحه وظایف

هماهنگی با مشتریان

در ارتباط بودن با مشتریان

اخذ اعلانات از جانب مشتریان

راجستریشن مشتریان به دیتابیس

نشر اعلانات در ویب سایت

مطمین ساختن مشتریان از چگونگی نشر اعلان شان به ویب سایت

همکاری با دیگر کار های محوله

تحصیلات ومهارت های لازم

حداقل فارغ صنف دوازده هم باشند

مهارت های بازاریابی دیجیتالی را داشته باشند

ساعت کاری

مژده به محصلين عزيز

ساعت كاري را از طول ٢٤ ساعت خود شما انتخاب كنيد.
محل كار خود را نيز خود شما انتخاب كنيد

.
امتياز يا معاش

به شکل فیصدی

طریق ارتباط ما

به صفحه فیس بوک ما ییام بدهید تا باشد همرای شما هماهگی گردد

 

کمینت های فیسبوک