# عنوان موقعیت تاریخ اعلان دسته
1 تیم تخنیکی سیار(فروشات دات کام) کابل 30/3/1397 اعلانات ویژه
2 شركت تبليغاتي فايده شما کابل ۱۳۹۷/۳/20 وظیفه
3 (GIZ) Beautician Teacher/استاد رشته آرایشگری Kabul 25 Jun, 2018 وظیفه
4 (GIZ) Automotive Teacher/استاد رشته موتر Mazar-e Sharif 07 Jun, 2018 وظیفه
5 استاد انگلیسی و کمپیوتر برای تدریس صنف اول الی هشتم(لیسه عالی خصوصی دنیا) کابل 07 Jun, 2018 وظیفه
6 PM Electrical Engineer (AWCC) Kabul 07 Jun, 2018 وظیفه
7 Administrative Assistant in MADCC for Female Kabul 16 Jun, 2018 وظیفه
8 Finance Assistant in MADCC for Female Kabul 16 Jun, 2018 وظیفه
9 (First MicroFinance Bank the FMFB)-ABranch Manager 06 Jun 2018 سرپل

صفحه 1 از 212