اعلانات ویژه

از تخفیف کارت  های ما مستفید شوید بزودی

 بواسطه کارت های تخفیف آسایش از فروشات دات کام تحت نام آسایش کارت  شما  می توانید در  مراکز خرید و فروش ،آموزشی, ورزشی, تفریحی, صحی و خدماتی دیگر نیز تخفیف بدست بیاورید

کارت تخفیف برای تامین آسایش و کاهش هزینه طراحی می شود. کارت تخفیف در تمام مراکز طرف قرارداد کاربرد دارد. کارت های تخفیف متنوع تقریبا هرنوع خرید را پوشش می دهند

کارت تخفیف چیست؟

كارت تخفیف يك كارت است که هر کسی از آن تعبیر خاص خود را داشته و شرکت های موجود هر کدام خدمات گسترده ای برای کارت های تخفیف خود دارند. ارائه خدماتی مانند کارت های تخفیف و کارت های هدیه برای کاهش هزینه ‏های اقشار مختلف جامعه و به خصوص قشر متوسط و کم درآمد می ‏باشد. کارت های تخفیف نسبت به کارت های خرید و کارت های هدیه معمولا از سقف مبالغ و ماندگاری بیشتری در تخفیف و اعتبار برخوردار هستند.

کارت تخفیف ابزاری است که با بهره‏ گیری از آن می‏ توان بدون مراجعه به  بانک و صرف وقت و هزینه جهت افتتاح حساب، از تمامی مزایای کارت های خرید بهره مند شد. نکته قابل توجه در استفاده از کارت های تخفیف، استفاده از تخفیف در خرید اجناس و خدمات از مراکز مختلف خدمات رفاهی می باشد.

کاربردهای کارت تخفیف

کارت تخفیف، به طور کلی، برای تامین آسایش و کاهش هزینه های خانوار طراحی می شود و در تمامی مراکز طرف قرارداد کاربرد دارد. کافی است، توافقی از طرف شرکت ارائه دهنده خدمات با مراکز رفاهی، صحی ، اموزشی ،تفریحی ،ورزشی ، خریداری و امثال آن … شده باشد  تخفیفی تعریف شده نیز وجود داشته باشد.

با توجه به هزینه های سنگین خدمات بهداشتی و درمانی، ورزشی، تفریحی،  … کارت تخفیف خرید بر این هدف بر آمده که با کاهش بخشی ازهزینه های این خدمات بتواند خدمتی نوین را به کاربران ارائه نماید، که باعث کاهش چشم گیری در هزینه های پرداختی مشترکین می شود. کارت های تخفیف آنقدر متنوع هستند که تقریبا همه نوع خرید و تفریحی را پوشش می دهند.

فروشات دات کام

مرجع استخدام کننده فروشات دات کام

کارمندان بخش تخنیکی سیار

تعداد در هر بخش  5

شکل کار سیار بوده

تنها در شهر کابل

معاش به اساس قرار داد کارکرده گی بعد از تکمیل نمودن مبلغ تعین شده در ماه مبلغ  12000 افغانی الی 15000افغانی  پرداخت میگردد

و اشخاص که خواهان پرداخت فیصدی از مجموع قرار داد باشند نیز امکان پذیراست

تاریخ ختم اعلان 10/4/1397

فروشات دات کام جهت تکمیل نمودن تیم تخنیک سیار خود برای پیشبرد امورات یومیه قرار داد ها به تعداد از کارمندان تخنیکی به شکل آنلاین و یا سیار ضرورت دارد

تکنینش برق که با سیستم های جدید لین دوانی تعمیرات نیز بلدیت داشته باشد

انجنیر لوازم الکترونکی از قبیل تلویزیون،-سی دی – دی وی دی -کاسه های ماهواره-ریسیور

آی تی که به سیستم کیبلنگ نیتورک بلدیت داشته باشد

نلداون

ایرکندیشن کار

رنگمالی

نجار

صفاکار

مستری موتر

تحصیلات و مهارت ها

بخش انجنیری و آی تی  باید سند 14 را با خود داشته باشند و مهارت های دیگر در مورد لازمی میباشد

کورس های کوتاه مدت در زمینه کمک کرده میتواند

طریق ارتباط با ما

اشخاص که مهارت های ذیل را داشته باشند  و میخواهند ثبت و راجستر دیتابیس ما شوند  خلص سوانح خویش را به ایمیل فروشات دات کام  ارسال نمایند یا از طریق صفحه فیس بوک فروشات دات کام همراه با ما به تماس شوند برای معلومات بیشتر به شماره تماس فروشات دات کام تماس بگیرید

ایمل آدرس

info@froshat.com

شماره تماس

۰۷۸۰۷۸۶۸۵۷

 

 

This content is password protected. To view it please enter your password below:

حالا شما میتوانید بصورآن لاین ورایگان تبلیغات تجاری و کاریابی  خویش را برای ما جهت نشرآن به ویب سایت فروشات دات کام ارسال کنید…. …

حالا شما میتوانید بصورآن لاین ورایگان تبلیغات تجاری و کاریابی  خویش را برای ما جهت نشرآن به ویب سایت فروشات دات کام ارسال کنید…. …

حالا شما میتوانید بصورآن لاین ورایگان تبلیغات تجاری و کاریابی  خویش را برای ما جهت نشرآن به ویب سایت فروشات دات کام ارسال کنید….

صنف جدید و کاملا رایگان کودیگنایتر


اعلانات ویژه

از تخفیف کارت  های ما مستفید شوید بزودی

 بواسطه کارت های تخفیف آسایش از فروشات دات کام تحت نام آسایش کارت  شما  می توانید در  مراکز خرید و فروش ،آموزشی, ورزشی, تفریحی, صحی و خدماتی دیگر نیز تخفیف بدست بیاورید

کارت تخفیف برای تامین آسایش و کاهش هزینه طراحی می شود. کارت تخفیف در تمام مراکز طرف قرارداد کاربرد دارد. کارت های تخفیف متنوع تقریبا هرنوع خرید را پوشش می دهند

کارت تخفیف چیست؟

كارت تخفیف يك كارت است که هر کسی از آن تعبیر خاص خود را داشته و شرکت های موجود هر کدام خدمات گسترده ای برای کارت های تخفیف خود دارند. ارائه خدماتی مانند کارت های تخفیف و کارت های هدیه برای کاهش هزینه ‏های اقشار مختلف جامعه و به خصوص قشر متوسط و کم درآمد می ‏باشد. کارت های تخفیف نسبت به کارت های خرید و کارت های هدیه معمولا از سقف مبالغ و ماندگاری بیشتری در تخفیف و اعتبار برخوردار هستند.

کارت تخفیف ابزاری است که با بهره‏ گیری از آن می‏ توان بدون مراجعه به  بانک و صرف وقت و هزینه جهت افتتاح حساب، از تمامی مزایای کارت های خرید بهره مند شد. نکته قابل توجه در استفاده از کارت های تخفیف، استفاده از تخفیف در خرید اجناس و خدمات از مراکز مختلف خدمات رفاهی می باشد.

کاربردهای کارت تخفیف

کارت تخفیف، به طور کلی، برای تامین آسایش و کاهش هزینه های خانوار طراحی می شود و در تمامی مراکز طرف قرارداد کاربرد دارد. کافی است، توافقی از طرف شرکت ارائه دهنده خدمات با مراکز رفاهی، صحی ، اموزشی ،تفریحی ،ورزشی ، خریداری و امثال آن … شده باشد  تخفیفی تعریف شده نیز وجود داشته باشد.

با توجه به هزینه های سنگین خدمات بهداشتی و درمانی، ورزشی، تفریحی،  … کارت تخفیف خرید بر این هدف بر آمده که با کاهش بخشی ازهزینه های این خدمات بتواند خدمتی نوین را به کاربران ارائه نماید، که باعث کاهش چشم گیری در هزینه های پرداختی مشترکین می شود. کارت های تخفیف آنقدر متنوع هستند که تقریبا همه نوع خرید و تفریحی را پوشش می دهند.

فروشات دات کام

مرجع استخدام کننده فروشات دات کام

کارمندان بخش تخنیکی سیار

تعداد در هر بخش  5

شکل کار سیار بوده

تنها در شهر کابل

معاش به اساس قرار داد کارکرده گی بعد از تکمیل نمودن مبلغ تعین شده در ماه مبلغ  12000 افغانی الی 15000افغانی  پرداخت میگردد

و اشخاص که خواهان پرداخت فیصدی از مجموع قرار داد باشند نیز امکان پذیراست

تاریخ ختم اعلان 10/4/1397

فروشات دات کام جهت تکمیل نمودن تیم تخنیک سیار خود برای پیشبرد امورات یومیه قرار داد ها به تعداد از کارمندان تخنیکی به شکل آنلاین و یا سیار ضرورت دارد

تکنینش برق که با سیستم های جدید لین دوانی تعمیرات نیز بلدیت داشته باشد

انجنیر لوازم الکترونکی از قبیل تلویزیون،-سی دی – دی وی دی -کاسه های ماهواره-ریسیور

آی تی که به سیستم کیبلنگ نیتورک بلدیت داشته باشد

نلداون

ایرکندیشن کار

رنگمالی

نجار

صفاکار

مستری موتر

تحصیلات و مهارت ها

بخش انجنیری و آی تی  باید سند 14 را با خود داشته باشند و مهارت های دیگر در مورد لازمی میباشد

کورس های کوتاه مدت در زمینه کمک کرده میتواند

طریق ارتباط با ما

اشخاص که مهارت های ذیل را داشته باشند  و میخواهند ثبت و راجستر دیتابیس ما شوند  خلص سوانح خویش را به ایمیل فروشات دات کام  ارسال نمایند یا از طریق صفحه فیس بوک فروشات دات کام همراه با ما به تماس شوند برای معلومات بیشتر به شماره تماس فروشات دات کام تماس بگیرید

ایمل آدرس

info@froshat.com

شماره تماس

۰۷۸۰۷۸۶۸۵۷

 

 

This content is password protected. To view it please enter your password below:

حالا شما میتوانید بصورآن لاین ورایگان تبلیغات تجاری و کاریابی  خویش را برای ما جهت نشرآن به ویب سایت فروشات دات کام ارسال کنید…. …

حالا شما میتوانید بصورآن لاین ورایگان تبلیغات تجاری و کاریابی  خویش را برای ما جهت نشرآن به ویب سایت فروشات دات کام ارسال کنید…. …

حالا شما میتوانید بصورآن لاین ورایگان تبلیغات تجاری و کاریابی  خویش را برای ما جهت نشرآن به ویب سایت فروشات دات کام ارسال کنید….

صنف جدید و کاملا رایگان کودیگنایتر


بازاریاب/مارکیتر


15000 فغانی

لپتاپ DELL E6320 فروشی


نیاز به استاد گرافیک


0$

صنف جدید کودیگنایترصفحه 3 از 3123