متشکریم اعلانیه شما موافقانه ارسال شد

لطفا منتظر باشید ما در طول 24 ساعت اعلان شما را نشر مینمایم اعلان منتشر شده شما در صفحه فیس بوک فروشات دات کام نیز منتشر میگردد. پس صفحه ما را نیز لایک کرده تا باشد از تازه های فروشات دات کام اگاهی حاصل نمائید

برای بازدید از صفحه فیس بوک ما به این تصویر کلیک بزنید

.

 برای نشر کردن اعلان‌های دیگر، یا ویرایش اعلان فعلی، به رهنمایی ایمیل فرستاده شده از طرف ما عمل کنید و از طریق این لینک وارد حساب تان شوید.