شیوه تبلیغات فــــروشـات دات کام

نشرتبلیغات از طریق ویب سایت رسمی

به شکل مجانی که ازطرف مشتری نشرمیگردد(مرجع – معلومات در مورد جنس – آدرس – شماره تماس و تصویر جنس علان شده)

به شکل علانات ویژه با تماس به دفتر ما با پرداخت هزینه که از طرف ویب سایت به نشر میرسد(مرجع- معلومات مشرح در مورد جنس- آدرس – شماره تماس و تصویرجنس که فضای آن بیشتر و از قبل مشخص شده میباشد میباشد)

نشر اعلانات از طرف صفحه فیس بوک که همراه با ویب سایت لینک میباشد.

پست و نشر اعلانات و تبلیعات که از طرف مدیر صفحه فیس بوک به نشر میرسد در بدل پرداخت هزینه صورت میگیرد

رساندن پیام های تجارتی شما از طریق ایمل رسمی فروشات دات کام یعنی ایمیل مارکیتنگ:

ساخت و تولید برنامه های تلویزیونی:

سیاسی

خبری

تعلیمی

اجتماعی

تفریحی

فلم های مستند

ساخت و تولید اعلانات تجارت

با کیفیت های 2D / 3D انیمیشن و کارتون

عکاسی از اموال و اجناس بشکل استندرد

دیزاین و چاپ اعلانات تجارتی با کیفیت عالی

دیزاین و چاپ مجله – کتاب – بروشور وغیره

نصب اعلانات تجارتی بشکل بلبورد، نوشتاری و نقاشی در تمام نقاط افغانستان

نقاشی روی دیوار ها به شکل استندرد

ساخت و دیزاین ویب سایت های اینترنتی

نشراعلانات از طریق ویب سایت  ایمیل ودنیای مجازی

تهیه جشنواره ها – کنسرت ها – و برنامه های استیج شو بطور زنده یا ثبتی

تهیه هر نوع استدیو های تلویزیونی