استاد انگلیسی و کمپیوتر برای تدریس صنف اول الی هشتم(لیسه عالی خصوصی دنیا)

9 Jun 2018

استاد انگلیسی و کمپیوتر برای تدریس صنف اول الی هشتم(لیسه عالی خصوصی دنیا)
شماره تماس 0790001050
تاریخ نهایی 07 Jun, 2018
موقعیت کابل
توضیحات:

Job Location:                  Kabul

Nationality:                    National

Category:                       Education

Employment Type:          Part Time

Salary:                           According to Dunya Private High School Salary Scal

Vacancy Number:           DPHS002

No. Of Jobs:                   2

City:                               Kabul

Organization                 لیسه عالی خصوصی دنیا

Years of Experience       تجربه کاری سه ساله

Contract Duration:          1 Year

Gender:                         Male/Female

Education:                      حد اقل لیسانس

Close date:                    09 Jun, 2018

 

 

لیسه عالی خصوصی دنیا

لیسه عالی خصوصی دنیا در سال 1388 تأسیس شده، دارای سه نماینده گی بوده که نماینده گی مرکزی آن در دارالامان و نماینده گی ها دیگر آن در پروان 3 ولایت کابل و در ولایت تخار میباشد، در این لیسه از شاگردان دوره نرسری الی صنف دوازدهم تدریس میگردد. نصاب درسی این مکتب 100 فیصد نصاب معارف بوده و 5 فیصد مضامین آکسفورد نیز تطبیق میگردد.

هدف اساسی این مکتب خدمت به اولاد وطن از طریق تعلیم و تربیه میباشد.

این مکتب تا حال 3 دوره از شاگردان را فراغت داده است و امتیازات این لیسه بدست آوردن سه تقدیر نامه یکی از طرف وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان و دو تقدیر نامه دیگر از طرف ریاست معارف شهر است

 

Job Description

 

اطلاعیه لیسه عالی خصوصی مکتب دنیا

 لیسه عالی خصوصی دنیا برای تدریس مضمون کمپیوترو انگلیسی به استادان تجربه کار عامفهم ضرورت دارد ینآ با شرایط ذیل تقاضا مندیم تا خلص سوانع خویش را به آدرس متذکره ارسال نمایند

 

Job Requirements

حد اقل لیسانس

 تجربه کاری سه ساله در رشته مربوط

مهارت تدریس مضمون کمپیوتر درصنوف اول الی هشتم

مهارت تدریس مضمون انگلیسی درصنوف اول الی هشتم

بلدیت به زبان های دری پشتو و انگلیسی داشته باشد

تصدیق تجربه تدریسی و کاری

اسناد تحصیلی تصدیق شده مراجع ذیصلاح وزارت تحصیلات عالی کشور باشد

امتحان اختصاصی اخذ میگردد

 

Submission Guideline

طریقه درخواست دهی

متقاضیان میتوانند خلص سوانح شانرا با کاپی تائید شده اسناد پوهنتون ، کاپی تذکره تابعیت و   کاپی آخرین قرار داد مرجع استخدام کننده شان به ایمیل آدرس ذیل

ذکر عنوان و شماره بست درباکس موضوع ایمیل حتمی میباشد

آدرس:سرک عمومی دارلامان –  کابل افغانستان

شماره تماس

 0790001050

 

Submission Email

dphs@dunya.edu.af

کمینت های فیسبوک