درباره ما

فروشات دات کام یکی از برنامه های شرکت ای اس سی سی میباشد که  ثبت راجستر وزارت محترم تجارت و صنایع افغانستان میباشد که تجاران محترم میتوانند تبلیغات شخصی و یا تجاری خویش را که شامل تبلیغاتی صوتی – تصویری (نقاشی) – چاپی و بلبوردی میباشد برای ما فرمایش دهند و ما برای شان اجرا نمایم و همچنان بازدید کننده گان قادر به این هستند که  بطور مجانی اعلانات  خویش را در ویب سایت ما به نشر برسانند قابل ذکر است که  تبلیغات شرکت های خصوصی ، پوهنتون ها، شفاخانه ها،بانک ها فروشگاه ها و دیگر بخش های تجارتی که با ما به تماس میشوند مادر ویب سایت خود در قسمت های مشخص که قبلا برای شان ترتیب و دیزاین گردیده در بدل هزینده برای شان  به نشر میسپاریم.

برای بازدید از صفحه فیس بوک ما به به این تصویر کلیک بزنید

برای بازدید از صفحه فیس بوک ما به این تصویر کلیک بزنید

 

تبلیغات شما در این جان

خدمات ما برای شما